Familienetværket

Venskaber & Netværk for familier med CP

Netværksfamilie

Venskabsfamilie giver nydiagnosticerede CP-familier mulighed for at lære en rutineret CP-familie at kende, som kan støtte og hjælpe i den første svære tid.

Når et barn diagnosticeres med CP, sender det hele familien ud i en dyb krise. Ofte er der gået et hårdt forløb forud med fx en vanskelig eller problematisk graviditet eller fødsel. I mange tilfælde er barnet født alt alt for tidligt, og familien har været indlagt i flere måneder, oplevelser der i sig selv kan være traumatiserende. 

I nogle tilfælde ved familien allerede, at der har været hjerneblødninger eller iltmangel, andre gange er de lykkeligt uvidende i starten.

I andre tilfælde er historien måske startet fredeligt med en tilsyneladende normal graviditet og fødsel, men stille og roligt viser problemerne sig, når barnet ikke udvikler sig alderssvarende. Her kan accepten af handicappet om muligt være endnu sværere.

Hvad kan en netværksfamilie gøre for jer?

Ingen kan fjerne sorgen, smerten og de andre trælse følelser. Og ingen kan kæmpe kampene fra jer.

Men en venskabsfamilie kan tilbyde jer nogen at spejle jer i. En familie, der forstår, hvad I går igennem. De har selv været igennem det og er nu kommet ud på den anden side.

De kan tilbyde et forstående øre, og de kan komme med råd, der kan bruges. Og så kan de give jer et billede af, hvordan jeres familieliv kan komme til at se ud. De kan vise jer, at man godt kan få et godt familieliv, selvom det involverer et handicap, men at familielivet bliver anderledes, end det, I havde tænkt jer.

Støttefamilierne har ikke nogen professionel baggrund for at hjælpe jer, men de har en masse erfaringer, fx med:

¤ Hvor i kommunen man får hjælp

¤  Hvordan man hjælper hinanden i familien

¤ Hvilke foreninger, der kan være interessante for jer

¤ Hvilke behandlinger der findes

¤ Hvilke hjælpemidler der findes 

At få et barn med handicap

Uanset det forgående forløb, så er der ingen, der har planlagt, at deres familieliv skulle involvere et handicap, og en CP-diagnose smider enhver familie ud i en malstrøm af vanskeligheder, både følelsesmæssige og konkrete. Den krise kan bl.a. være karakteriseret af flg.:

 • Sorg over tabet af drømmefamilien
 • Frygt for familiens fremtid – kan vi holde det ud? Kan vi holde sammen? Kan vi rumme hinanden? Kan andre rumme os?
 • Bekymringer om barnets fremtid – vil mit barn blive drillet? Vil mit barn lære at gå? Vil mit barn lære at spise selv? Vil mit barn nogensinde få en kæreste? Vil mit barn dø?
 • Bekymringer for søskende 
 • Forbudte følelser (fx at bebrejde sin partner for barnets handicap – had til ens eget barn, fordi det har ødelagt ens liv – følelsen af, at livet ikke er værd at leve – frygten for aldrig selv at få et liv igen)
 • Følelsen af at være helt alene i verden, og der er ingen, der forstår
 • Følelsen af, at det er så himmelråbende uretfærdigt
 • Følelsen af, at man aldrig bliver glad igen
 • Selvbebrejdelser over, at ens barn er blevet handicappet
 • Oplevelsen af, at “systemet” kun tænker på at spare penge
 • Overvældelse over mængden af følelser og opgaver man står overfor.
 • Frustration over, at der ikke er nogen, der hjælper.
 • Angst for, hvordan man skal opretholde et arbejdsliv
 • Usikkerhed omkring behandling – hvad skal barnet og familien have af hjælp.
 • Stress over mængden af informationer, beslutninger og ubehagelige følelser
 • Had til diagnosen
 • Krise i parforholdet
kelly-sikkema-4le7k9XVYjE-unsplash

Tilbuddet

Vi matcher modtage- og støttefamilie og hjælper jer i gang. Herefter styrer I selv, hvordan forløbet skal være – om I skal ses regelmæssigt eller bare ved behov – om I mødes fysisk eller elektronisk, samt hvad indholdet skal være – skal det være praktisk sparring eller bare løs snak.

Støttefamilierne har forpligtet sig til fire møder (evt. elektroniske) i løbet af 12 måneder, men det kan sagtens være mere.

priscilla-du-preez-bZQJLStVYWs-unsplash

Hvordan vi matcher familierne

Vi har en bruttoliste over interesserede støttefamilier, og ud fra vores viden om familierne prøver vi at lave et godt match. Vi tager altid en snak med modtagerfamilien om deres situation og ønsker til forløbet. Vi matcher bl.a. ud fra nedenstående kriterier:

 • Geografisk nærhed 
 • Art og omfang af handicappet
 • Familiens sammensætning (fx antal børn, forældre, evt. bonusbørn/bonusforældre eller andet)
 • Modtagefamiliens ønsker
saiph-muhammad-JLNiQNntX4s-unsplash

Hvem kan få en støttefamilie?​

Alle familier, der har fået et barn med en CP-diagnose (eller mistanke om det), og som stadig føler sig ny diagnosticerede. Vi sætter ingen faste grænser for målgruppen – alle der har brug for hjælp, skal kunne få hjælp.

Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at finde en passende familie til jer, men vi kan desværre ikke altid garantere et match.

josh-appel-NeTPASr-bmQ-unsplash

Hvad koster det?

Det koster ikke noget at få en støttefamilie.

Hverken støttefamilier eller andre involverede honoreres økonomisk for deres indsats.

clay-banks-IPyGgliTDo4-unsplash

Opfølgning og evaluering

Venskabsfamilie er et nyt initiativ, og vi skal samle erfaringer for at blive bedre. Derfor beder vi jer om at give os ris og ros, som vi kan lære af. Vi kontakter også alle støtte- og modtagefamilier, når de har været i et forløb i et passende stykke tid for at høre, hvordan det går. Hvis der er behov for det, kan vi også hjælpe med samarbejdet.

Kontakt os

Send os en mail eller udfyld kontaktformularen

coolkids.cp@gmail.com

Skriv et par ord om dig selv og din situation, og hvordan CP Cool Kids kan hjælpe dig. Eller skriv, hvem du er, og hvordan du gerne vil støtte CP Cool Kids